Web stránky

Online prezentácie

Web stránky s dobrým príbehom značky a čitateľným dizajnom postavenom na jasnej idei aj koncepte viac udržia pozornosť zákazníka.  Sú efektívnym nástrojom lepšieho predaja produktu, alebo ponúkanej služby. Z dodaných podkladov a potrebnej analýzy zadania vypracujeme grafické návrhy, z ktorých sa vyberie najlepší variant pre realizáciu stránky, vyberieme vhodné nástroje na programovanie a administráciu budúcej prezentácie. Na základe odsúhlasenej štruktúry, pristúpime k jej zfunkčneniu a doladeniu pre rýchle vyhľadanie na internete. Neváhajte nás kontaktovať, sme pripravený konzultovať jednotlivé fázy procesu, korigovať pracovné postupy a usmerniť realizáciu.

ukážky v príprave, pozrite viac info <

343_Web_Design_Doodle_Concept