Kreatívna grafika

Umenie tvoriť

Vkusná a účelová grafika s dobrým nápadom je praxou osvedčená istota. 
Z dodaných podkladov a potrebnej analýzy zadania vypracujeme grafické návrhy, z ktorých sa vyberie najlepší variant pre realizáciu produktu, alebo dodanie požadovanej služby. Následne si overíme vopred dohodnuté technologické možnosti, vykonáme prípadné korekcie a až tak spustíme samotnú výrobu. Neváhajte nás kontaktovať, sme pripravený konzultovať jednotlivé fázy procesu, korigovať pracovné postupy a usmerniť realizáciu.

> pozrite staršie portfólio, nové pripravujeme <

344_Graphic_Design_Doodle_Concept