Cenník za komplexné služby

Ceny za grafické práce zamerané na špecifické potreby a ciele zákazníka

Aktuálne uvedené ceny reálne zodpovedajú našej vynaloženej snahe, vyjadrujú hodnotu a kvalitu práce, ktorú realizujeme na základe vzájomnej konzultácie. Spoločne analyzujeme vaše potreby, vypracujeme kľúčové zadanie projektu, nastavíme stratégiu a ideu prezentácie, pričom budeme prihliadať aj na budúce možnosti online marketingu. Dodatočné zmeny zadania sa zohľadnia v cene následných úprav diela a jednotlivých korektúr.

1. Firemná identita
(od 399 €
)

Firemná identita sa zameriava na vytvorenie a prezentáciu jedinečného a rozpoznateľného obrazu a charakteru firmy. Je to sada vizuálnych prvkov a prvkov identity, ktoré spoločnosť používa na identifikáciu a rozlíšenie od konkurencie. Firemná identita je súčasťou korporátnej identity. Zatiaľ, čo firemná identita sa zameriava na konkrétne vizuálne prvky a značku, korporátna identita je širším konceptom, ktorý zahŕňa všetky aspekty, ktoré tvoria podstatu a charakter spoločnosti.

Kľúčové súčasti firemnej identity

Logo > Grafický symbol alebo typografická značka, ktorá reprezentuje firmu.
Farby > Určité farby, ktoré sú špecifické pre firmu a sú používané v celom vizuálnom materiáli.
Typografia > Určitý štýl písma, ktorý je používaný pre názov spoločnosti a iné texty.
Vzory, šablóny a grafické prvky > Unikátne grafické vzory a prvky, ktoré prispievajú k rozpoznateľnosti značky.
Voice and Tone (hlas a tón) > Štýl komunikácie, ktorý sa používa pri prezentácii spoločnosti.

2. Korporátna identita 
(od 500 €)

Korporátna identita je širší pojem, ktorý zahŕňa nielen vizuálne prvky, ale aj celkový charakter, hodnoty a filozofiu spoločnosti. Je to sada hodnôt a presvedčení, ktoré tvoria podstatu spoločnosti a určujú jej postoj k zákazníkom, zamestnancom a širšej verejnosti.

Kľúčovými súčasťami korporátnej identity sú:

Firemná kultúra > Hodnoty, zásady a etika, ktoré spoločnosť dodržiava a ktoré ovplyvňujú jej fungovanie.
Branding > Spôsob, akým je spoločnosť vnímaná v mysli zákazníkov a verejnosti.
Produkty a služby > Kvalita, charakter a hodnota produktov a služieb, ktoré spoločnosť poskytuje.
Komunikačná stratégia > Spôsob, akým spoločnosť komunikuje so zákazníkmi a s verejnosťou.
Firemná identita > Vizuálne prvky a prvky identity, ktoré reprezentujú firmu.

Ceny položiek

HODINOVÁ SADZBA ZA GRAFICKÉ SLUŽBY: 30€

V uvedených cenách uvádzame iba orientačné hodnoty. Pre prispôsobenie vašim konkrétnym požiadavkám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. Objednávky prijímame cez e-mail alebo webový formuláre. Ceny uvedené v našom cenníku sú odporúčané sumy pre koncových zákazníkov a sú uvedené bez DPH. Spoločnosť Two4art, s.r.o. si vyhradzuje právo prispôsobenia cien a špecifikácií na základe štandardov a aktuálnej situácie na trhu, čo nám umožňuje flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov.

 • Logo: od 299€
  (text, obrázok, kombinácia)
 • Logotyp: od 299€
  (typografické logo)
 • Symbol/Znak: od 299€
  (obrázkové logo)

〉OBJEDNAŤ

 • Návrh konceptu: 100 €
 • Jeden vzor, typ: 30 €
 • Varianty: 15 €

〉OBJEDNAŤ

 • Obojstranné: od 60 €
 • Jednostranné: od 40 €

〉OBJEDNAŤ

Firemná pečiatka

 • Štandardná: od 30 €
 • Kreatívna: od 65 €

〉OBJEDNAŤ

 • Štandardný: od 50 €
 • Kreatívny: od 75 €

〉OBJEDNAŤ

 • Štandardný: od 45 €
 • Kreatívny: od 75 €
 • Varianty: od 25 €

〉OBJEDNAŤ

 • Šablóna: od 60 €
 • Varianty: od 25

〉OBJEDNAŤ

 • Úradný: od 30 €
 • Reklamný: od 60

〉OBJEDNAŤ

 • Pozvánka (1.str.): od 60 €
 • Oznámenie: od 70 €
 • Poukaz: od 85 €
 • Zľavový kupón: od 85 €

〉OBJEDNAŤ

 • Plagáty A2, A1, A0: od 75€
 • A4, A3 / jednostranný: od 65€
 • A4, A3 / obojstranný: od 95€
 • A5 a menšie / jednostranný: od 45€
 • A5 a menšie / obojstranný: od 75€

〉OBJEDNAŤ

 • Rollup: 75 €
 • Reklamný stojan: 75 €
 • Billboard: 85 €

〉OBJEDNAŤ

 • Návrh konceptu: od 80€
 • Titulná strana: od 70€
 • Kompletná obálka: od 140€
 • Jednoduché textové strany: 30€
 • Zložité, kreatívne grafické strany 60€
 • Rutinné práce, sadzba, korektúry 20€/h

〉OBJEDNAŤ

 • Úprava fotografií: podľa náročnosti 25€/h
  (retušovanie a postprodukcia, úprava pozadia, zmena farieb, aplikovanie efektov, odstránenie červených očí, a pod.)
 • Vektorizácia: podľa náročnosti 25€/h
  (Konvertovanie pixelov na krivky, vyčistenie a vyhladenie objektov, korekcie a príprava pre tlač)

〉OBJEDNAŤ

 • Grafický návrh etikety: od 95€
 • Grafický návrh obalu: od 125€

〉OBJEDNAŤ

 • Ilustrácie objektov: od 80€
 • Stránkové ilustrácie: od 300€

〉OBJEDNAŤ

 • Návrh scénaru do 10 slidov: 100€
 • Kompletizácia elementov jednotlivých scén: od 35€/hod
 • Zlúčenie scén: od 25€/hod
 • Optimalizácia rozlíšenia a času prekliku: od 25€/hod

〉OBJEDNAŤ

 • Návrh koncepcie dizajnu a UI: od 240
 • Príprava grafiky a logiky scén pre app: 20-30€/scéna
 • Kompletizácia elementov a obsahu jednotlivých scén: od 30€/hod

Odhad na spracovanie grafického návrhu: 2-3 pracovné dni po prevzatí kompletnej dokumentácie a podkladov k projektu. Max 1 týždeň vrámci korektúr.

〉OBJEDNAŤ